EL - HIKMEH

Kërko
Go to content

Main menu

Koncerti islam më 1 mars 2014 - pjesa I
Koncerti islam më 1 mars 2014 - pjesa II


Shënimi i 20 vjetorit të xhamisë shqiptare në Kreuzlingen të Zvicrës


Në kuadër të “Javës së feve”, që është një manifestim ndërfetar i organizuar në nivel zviceran nga IRAS-COTIS, më 3 nëntor 2013 Bashkësia Islame Shqiptare “Hëna e re” në Kreuzlingen të Zvicrës pati rastin të festojë trefish:

- Fillimin e “Javës së feve” në Kreuzlingen
- Shënimin e 20 vjetorit të ekzistimit të xhamisë shqiptare në Kreuzlingen, si dhe
- Shënimin e vitit të ri hixhrij 1435

Lexo më tepër...

..............................

Dua hatmeje e djemve - 19 maj 2013

Më 19 maj 2013 pas namazit të drekës në xhaminë tonë "Hëna e re" në Kreuzlingen u mbajt ceremonia e hatmes së dhjetë djemve që e kishin ndjekur mësimin islam në mektebin e xhamisë. Pos një numri të madh të mysafirëve, miqve dhe familjarëve të fëmijëve që e kishin kryer hatmen, të pranishëm ishin edhe...(
më tepër...)

..............................


Identiteti i migrantit shqiptar dhe integrimi i tij në Gjermani, me theks të veҫantë në qytetin e Leverkusenit
Amir Xheladini

Shikuar nga perspektiva e ruajtjes, mbrojtjes dhe zhvillimit të identitetit kombëtar dhe fetar në shoqëritë multikulturore të kohës aktuale, shihet se studimet në këtë fushë janë ende në etapë eksperimentale. Diferencimet kulturore gjatë kësaj etape hasin në vështirësi të konsiderueshme gjatë realizimit praktik të tyre.(
më tepër...)

..............................


Dua hatmeje e vajzave të mektebit, 23.02.2013

Më 23 shkurt 2013 në xhaminë tonë "Hëna e re" në Kreuzlingen u mbajt ceremonia e hatmes së shtatë nxënëseve të mektebit tonë. Pas namazit të akshamit u shtrua ushqimi për mysafirët nga ana e prindërve të fëmijëve që bënë hatmen, kurse pas namazit të jacisë u zhvillua programi i hatmes.(
më tepër...)
............................

Ditëlindja e Muhammedit s.a.v.s. - 2013

Më 26 janar 2013 në Xhaminë tonë "Hëna e re" në Kreuzlingen u mbajt një tribunë islame lidhur me ditëlindjen e Muhammedit s.a.v.s.. Ligjërues ishin Faredin ef. Bunjaku, imam në Schwamendingen të Cyrihut si dhe Nehat ef. Ismaili, imam në Aarburg të kantonit Aargau. (
më tepër...)
.............................

Intervistë e Mr. Rejhan Nezirit për Albinfo.ch

Intervistë e kryetarit të Unionit të Imamëve Shqiptarë në Zvicër, Mr. Rejhan Neziri, për portalin shqiptar në Zvicër Albinfo.ch, me rastin e themelimit të Unionit në fjalë. (më tepër...)

................................

Unioni i imamëve shqiptarë në Zvicër me strukturë të rregullt

Më datë 22 janar 2012, në lokalet e xhamisë "Ikre'" në Bernë, për të dhjetën herë me radhë u takuan anëtarët e Unionit të imamëve shqiptarë në Zvicër. (më tepër...)
.....................................


Islam do të thotë “të bësh paqe”
Kur’ani nga këndvështrimi i një imami

Për shumë të krishterë Kur’ani është i huaj. Mbizotëron një paqartësi lidhur me atë se çfarë përmban Kur’ani, si kuptohet ai nga muslimanët dhe çfarë kuptimi e rëndësie ka ai në jetën e tyre të përditshme. forumKirche bisedoi rreth këtyre temave me Rehan Nezirin, imam në Bashkësinë Islame-Shqiptare në Kreuzlingen.(më tepër...)
.................................

Trajnimi i imamëve dhe i mësuesve të edukatës islame në Zvicër mes nevojës reale vendore dhe frikës së importuar
Mr. Rehan Neziri

Vendosja e muslimanëve në Zvicër tërheq pas vete edhe hapjen e xhamive dhe ardhjen e imamëve. Imamët ballafaqohen me sfida reale gjuhësore, kulturore e profesionale.(më tepër...)
.............................


Reaksionet e muslimanëve boshnjakë dhe shqiptarë në Zvicër ndaj diskursit islam

Dr. Samuel-Martin Behloul

Një studim i kryer brenda kornizës së Programit Nacional për Hulumtime „Bashkësitë fetare, shteti dhe shoqëria“ (NFP 58). (lexo më tepër...)
.........................

„Ruajuni nga ekstremizmi“


Kreuzlingen – Kritikët e akuzojnë Islamin për mungesë tolerance. Denoncohet barazia e mangët midis mashkullit dhe femrës, cenimi i të drejtave të njeriut si dhe presioni ndaj pjesëtarëve të feve të tjera në shumë vende muslimane. Imami Rehan Neziri na ofron përgjigje të qarta.(më tepër..)


Citat rasti
Ilahije
Shkarko "Zekr"
Gjeje Kiblen
Radio Jebril
 
Aktualizuar më:
info@el-hikmeh.net
Back to content | Back to main menu